top of page
HFA Harmony Health Logo - Grey.png

Healthy Families America ແມ່ນຫຍັງ? ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມສະຫວັດດີການຂອງເດັກນ້ອຍຜ່ານ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ບ້ານ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ.

ວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູຈາກຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ, ສໍາຄັນຕໍ່ການນໍາພາຊີວິດທີ່ມີສຸຂະພາບດີແລະຜະລິດຕະພັນ.

ພົບກັບທີມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາ:

Karen1.PNG
Karen Woods
ຜູ້ຈັດການໂຄງການ

ປະຫວັດສ່ວນຕົວ

ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເກີດ​ແລະ​ໃຫຍ່​ຂຶ້ນ​ໃນ Hawaii, ບ່ອນ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ພອນ​ທີ່​ໄດ້​ພົບ​ແລະ​ແຕ່ງ​ງານ​ກັບ​ຜູ້​ຊາຍ​ໃນ​ຄວາມ​ຝັນ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ. ສາຂາອາຊີບຂອງລາວໄດ້ນໍາພວກເຮົາໄປ Marysville ບ່ອນທີ່ຂ້ອຍຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະຮັບໃຊ້ຊຸມຊົນທີ່ຂ້ອຍເຮັດວຽກແລະອາໄສຢູ່. ໃນຖານະທີ່ເປັນຄຣິສຕຽນ, ຄວາມເຊື່ອຂອງຂ້ອຍມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຊີວິດສ່ວນຕົວແລະອາຊີບຂອງຂ້ອຍ. ທຸກໆສະຖານະການທີ່ຂ້ອຍເຂົ້າຫາເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄວາມເມດຕາແລະຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ແຕ່ລະຄົນມີຄວາມສໍາຄັນແລະຖືກສ້າງຂື້ນເປັນເອກະລັກ. ການ​ເອີ້ນ ແລະ ຄວາມ​ມັກ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ຄົນ​ທີ່​ຢູ່​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ, ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ໝູ່​ເພື່ອນ ຫລື ຄົນ​ແປກ​ໜ້າ, ໂດຍ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ແລະ ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ບໍ່​ໄດ້​ຍິນ.

ວຽກອະດິເລກ

ໃຊ້ເວລາກັບຜົວຂອງຂ້ອຍເຮັດຫຍັງນອກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ surfing, camping, hiking ຫຼື cycling. ໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວ ຫຼືໝູ່ເພື່ອນລອງອາຫານໃໝ່, ຫຼິ້ນເກມກະດານ ຫຼືພຽງແຕ່ນັ່ງລົມກັນ.

Kaonou.PNG
Kaonou Yang
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວ
bottom of page